23 sept. 2013

Arquitectura grega e romana

Presentación coas obras arquitectónicas gregas e romanas que estudaremos este curso.


17 sept. 2013

Frank Gehry na Rioxa alavesa

      O arquitecto canadiano Frank Gehry entende a arquitectura como unha escultura, o que non significa a non consideración da función que vai ter o edificio ou a harmonía coa contorna. Podemos dicir que as súas obras son "esculturas funcionais".
    Quizáis a súa obra máis coñecida sexa o museo Guggenheim de Bilbo, pero en España tamén ten outra moi destacada que é a que quero aquí comentar: a adega-hotel Marqués de Riscal en Elciego, na Rioxa Alavesa, construída en 2007.
     Rasgos da súa arquitectura serán a busca da sorpresa e o impacto, o uso de formas xeométricas diversas e simples ou o xogo entre volumes e materiais-fundamentalmente metais- nas fachadas. As tres características as temos nesta obra.