Reválida (e antiga selectividade)


Temos xa unha nova relación de obras para a proba de reválida. Aparecen en azul as novidades.


O seguinte enlace é co grupo de traballo que elabora os exames de Historia da Arte para a selectividade en Galicia:

http://ciug.cesga.es/grupos/arte.html

 Relación das obras de arte do selectivo en Galicia
Pautas para a realización do comentario dunha obra de arte:


Comentario da escultura de Lisipo, o Apoxiomeno: